• Hem
sida

Om Röda Lanternan

Ur stadgarna:
“§2. Röda Lanternan är en socialistisk ideell förening närstående Vänsterpartiet. Föreningen har som uppgift att arbeta för att svensk handelsflotta under svensk flagg och samhällsägd sjöfart ska finnas även i framtiden.
Röda Lanternan ska verka för ett ökat inflytande för de anställda, driva på kampen i de sjöfackliga organisationerna och genom framförallt Vänsterpartiet driva föreningens frågor i kommuner, regioner och riksdag.
Utomparlamentariskt ska föreningens frågor uppmärksammas och drivas genom massmedia och demonstrationer. På gator, däck, hamnar och torg ska Röda Lanternan stå för internationell solidaritet och mot internationella skeppsregister och bekvämlighetsflagg. Föreningen har att bekämpa alla de orättvisor och beslut som hotar sjöfolk hemma och utomlands, idag och i framtiden.”

Röda Lanternan har alltsedan bildandet 1980 varit en fristående förening med starka band till Vänsterpartiet. Kopplingen till partiet grundar sig dels på en ideologisk samsyn, men kanske främst på att Vänsterpartiet är det parti vars politik ger bäst förutsättningar för en stark svensk handelsflotta med jämställda, jämlika och goda villkor för de anställda. Du måste inte vara yrkesaktiv på sjön eller medlem i Vänsterpartiet för att vara medlem i Röda Lanternan, ett krav är dock att du delar vår målsättning beskriven i stadgarna ovan.

Det finns många skäl till att svensk flagg på de svenska båtarna är viktigt. Utan de svenskflaggade fartygen och sysselsättning för svenskt sjöfolk riskerar kompetens och möjligheter till utbildning och nyrekrytering inom bransch och myndigheter att gå förlorade. I ett import- och exportberoende land som Sverige omgivet av vatten är en inhemsk sjöfartsnäring också av avgörande betydelse för möjligheten att utforma de transporter som landets industri behöver och nödvändig för att behålla vår beredskap och vårt oberoende i en krissituation.
Sverige har goda förutsättningar att vara ett föregångsland vad gäller miljövänliga fartyg, säkerhet och välutbildade besättningar. Röda Lanternan ser därför gärna samarbetslösningar mellan stat och bransch och argumenterar för satsningar på infrastruktur för kustsjöfart och inre vattenvägar. Detta skulle möjliggöra fler mindre miljö- och klimatbelastande transporter än många alternativ på land, skapa nya både privata och offentliga arbetstillfällen samt bidra till att Sverige behåller sin röst i internationella maritima sammanhang.
Att Röda Lanternan kräver en svensk handelsflotta med svenska avtal är ingen motsättning till solidaritet sjöfolk eller andra grupper emellan. Genom att stödja fackföreningar och syskonorganisationer i andra länder hjälper vi varandra. Tidigare har föreningen t.ex. bedrivit insamling till hjälp åt strejkande brittiska gruvarbetare och idag stödjer vi Ship to Gaza.
Röda Lanternan motsätter sig upphandlingar av offentlig verksamhet då erfarenheten av dessa alltför ofta är osäkrare anställningar, försämrad kvalitet och att skattepengar hamnar som vinster hos privata företag och riskkapitalister istället för att göra samhällsnytta. Ett tydligt mål för oss är att den samhällsägda sjöfarten bevaras och inte säljs ut.

Vår största högtid är naturligtvis 1 maj-firandet då vi går i Vänsterpartiets demonstrationståg tillsammans med andra branschföreningar. Förutom årsmötet i början av året träffas vi också för gemytliga diskussions-, kultur- och samkvämstillfällen. Välkommen du också!

För mer information och medlemskap: [email protected]

 

Kopiera länk